Nastavak konsultacija o nac...

NVO ,,Lovćen” i Prijestonica Cetinje nastavljaju javno konsultovanje o nacrtu Lokalnog plana akcije za mlade prijestonice Cetinje za period od ...

Organizovane javne konsulta...

Nevladina organizacija ,,Lovćen” sa Cetinja, organizovala je u saradnji sa Prijestonicom Cetinje, Sekretarijatom za kulturu sport i mlade, javn...

Predstavljeni rezultati ist...

NVO ,,Lovćen” predstavila je danas rezultate i analizu rezultata istraživanja o stavovima i položaju mladih u Prijestonici Cetinje. Istraživ...

Istraživanje stavova i polo...

NVO Lovćen, a u okviru projekta ,,Strateško planiranje o mjeri mladih”, sprovodi istraživanje o stavovima i položaju mladih u Prijestonici C...

Prijestonica Cetinje: Objav...

Lokalnim planom akcije za mlade LPAM utvrđuju se ciljevi, mjere i aktivnosti omladinske politike na lokalnom nivou, a sve u cilju ostvarivanja intere...

NVO Lovćen potpisala Sporaz...

Sekretarijat za kulturu, sport i mlade Prijestonice Cetinje i nevladina organizacija „Lovćen“ potpisali su Sporazum o saradnji kojim je definisan...

Društvene mreže

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar